Kursinnehåll

Kursinnehåll för utbildningen

BAS P/U


Vid alla bygg- och anläggningsarbeten ska byggherren utse en lämplig BAS P (byggarbetsmiljösamordnare för planering och projekteringsfasen) och en BAS U (byggarbetsmiljösamordnare för utförandefasen). Den fysiska eller juridiska person som utses av byggherren ska kunna styrka sin kompetens på begäran från Arbetsmiljöverket.

Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskap om arbetsmiljöansvaret kring bygg- och anläggningsarbeten och hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras på ett effektivt sätt, från planering och projektering till utförande samt vilket ansvar de olika rollerna har. Kursen syftar till att besvara viktiga frågor som:

 

 • Vem är byggherre
 • Vilket arbetsmiljöansvar har byggherren
 • Måste det finnas en BAS P och U
 • Vem utser BAS P
 • Ven utser BAS U
 • Vilka arbetsuppgifter har byggherre, BAS P och BAS U
 • Vad är en Arbetsmiljöplan
 • Vilka har straffansvar
 • Och mycket mer

 

Utbildningen behandlar ett flertal punkter med fokus ligger under dag 1 på


 • Grundläggande arbetsmiljökunskaper
 • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen
 • Arbetsplatsens utformning
 • Arbetsmiljöverkets föreskrift om byggnads- och anläggningsarbete
 • Arbetsmiljöansvar och straffansvar
 • Arbetsgivar- och arbetstagaransvar

 

Och dag 2 på:


 • Byggherre- och projekteringsansvar
 • Ansvar BAS P och BAS U
 • Upprättande av arbetsmiljöplan och förhandsanmälan
 • Samt övriga föreskrifter som är relevanta för den som ska agera BAS P och BAS U

 

Utbildningen vänder sig framförallt till byggherrar, beställare av bygg- och anläggningsarbeten, chefer, arbetsledare, upphandlare och övriga som behöver ha kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras på när det gäller bygg- och anläggningsarbeten som t.ex. samordningsansvarige på fasta driftställen.

 

Vi erbjuder basutbildningen som både en och tvådagarsutbildning där dag två fokuserar på byggherre, BAS P och BAS U samt deras arbetsuppgifter vilket lämpar sig för personer som redan har gedigna arbetsmiljökunskaper eller som behöver repetera en tidigare basutbildning. Lämpliga förkunskaper för att kunna ta del av en endagars basutbildning är t.ex. att man har gått grundutbildningen BAM - Bättre Arbetsmiljö.


En basutbildningen behöver ofta kompleteras med andra arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar. T.ex. när man utför vägarbeten enligt Trafikverkets råd- och kravdokument krävs utbildning i APV - Arbete på Väg.